Rozliczasz się przez KPIR? Nasza oferta obejmuje prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów dla firm z Warszawy. Ten sposób ewidencji osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów pozwala na określenie wysokości podatku od osób fizycznych oraz podsumowanie działalności w ciągu roku. Jest to jedna z najprostszych form rozliczania z urzędem skarbowym, jednak i tak wymaga sporej wiedzy księgowej i skrupulatności w jej prowadzeniu. Jeśli chcesz powierzyć to zadanie profesjonalistom, zgłoś się do nas. Od lat obsługujemy przedsiębiorców z Warszawy, którzy rozliczają się za pomocą księgi przychodów i rozchodów. 

Kto musi korzystać z KPiR? 

Książka przychodów i rozchodów jest obowiązkową formą rozliczenia dla osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i wybrały opodatkowanie na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym. KPiR muszą prowadzić również spółki jawne i cywilne należące do osób fizycznych oraz spółki partnerskie. Warunkiem, który muszą spełnić te podmioty, by korzystać z KPiR jest obrót z działalności za poprzedni rok podatkowy nieprzekraczający 2 milionów euro.

Oprócz tego muszą ją prowadzić osoby wykonujące działalność w formie umów zlecania i agencji, zajmujące się działami produkcji rolnej, osoby duchowne, które zrezygnowały ze zryczałtowanego podatku i armatorzy zdefiniowani w Ustawie o podatku tonażowym. 

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów Warszawa — zakres usług

W ramach prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oferujemy następujące usługi: 

 • bieżące dokonywanie wpisów w KPiR, 
 • sprawdzanie poprawności formalnej dokumentów, 
 • sporządzanie dowodów i faktur wewnętrznych,
 • prowadzenie rejestrów VAT, 
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych, 
 • obliczanie miesięcznych/kwartalnych zobowiązań podatkowych. 
 • sporządzanie deklaracji PIT, VAT i rocznych zeznań podatkowych,
 • informowanie Klienta o wysokości podatków i składek ZUS, 
 • sporządzanie sprawozdań i zestawień na potrzeby Klienta, GUS, banków lub firm leasingowych, 
 • reprezentacja Klienta podczas kontroli organów podatkowych. 

Oprócz prowadzenia KPiR nasze biuro rachunkowe oferuje również następujące usługi księgowe Warszawa:

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Nasze biuro rachunkowe w Warszawie mieści się w dzielnicy Praga-Południe, ale obsługujemy przedsiębiorców z całej stolicy i okolic.Zadzwoń do nas:

Adres:

ul. Mińska 25 lok 409
Budynek należy do kompleksu SOHO,
03-808 Warszawa

Wyślij wiadomość  Imię i nazwisko

  adres e-mail

  Treść