Podatki:

    • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość), 
    • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodu i rozchodu KPiR,
    • prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT),
    • kontrola formalna i rachunkowa dokumentów,
    • kompleksowa obsługa rozliczeń z Urzędem Skarbowym, sporządzanie i składanie deklaracji,
    • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym.

 

Kadry:

    • sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek pracowników, rozliczanie podatku dochodowego pracowników,
    • rozliczenia z ZUS, elektroniczna transmisja dokumentów ZUS (Program Płatnik Elektroniczny),
    • reprezentowanie przed ZUS,
    • prowadzenie spraw BHP.

 

Zakładanie działalności:

pomoc przy zakładaniu
podmiotów gospodarczych

Zaległości:

wyprowadzanie
zaległości księgowych

Windykacja

windykacja należności
na zlecenie lub z cesją

 

Chcesz zapytać o ceny? Skontaktuj się z nami ->