Jeśli interesują Państwo usługi kadrowo – płacowe w Warszawie, nasze biuro rachunkowe Warszawa zapewnia kompleksową obsługę w tym zakresie. Zlecając nam administrację kadr i płac minimalizują Państwo ryzyko prawne. Zapewniamy odciążenie od części obowiązków i koszty niższe niż wynikałyby z zatrudnienia osoby zajmującej się tymi zadaniami wewnątrz firmy. Jednocześnie umożliwiamy zachowanie kontroli nad przeprowadzanymi przez nas czynnościami i dostosowanie ich do zmieniających się potrzeb czy bieżących zapytań pracowników. 

Kadry i płace Warszawa 

Nasze usługi kadrowe obejmują: 

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej, teczek osobowych pracowników i ich bieżąca aktualizacja, 
 • przygotowywanie umów o pracę, umów zlecenie, umów o dzieło, kontraktów B2B i ich aneksów, zgodnych z przepisami prawnymi i regulaminami Klienta, 
 • formalne rozwiązywanie umów i wystawianie świadectw pracy, 
 • sporządzanie zaświadczeń na temat zatrudnienia i wynagrodzenia i innych dokumentów, do których wystawiania zobowiązuje pracodawcę prawo, 
 • rejestracja pracowników i członków ich rodzin, rozliczenia z ZUS Warszawa,
 • rozliczanie czasu pracy pracowników,
 • rozliczanie pracowników z wykorzystanych urlopów i innych przerw w pracy, w tym zwolnień lekarskich, 
 • sporządzanie wymaganych przez prawo deklaracji do Głównego Urzędu Statystycznego, 
 • monitorowanie aktualności badań lekarskich pracowników, ważności szkoleń BHP i innych uprawnień wymaganych do wykonywania zawodu, 
 • przygotowywanie regulaminów firmowych, regulujących prawa i obowiązki pracowników. 

W ramach obsługi płac wykonujemy: 

 • obliczanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem wszystkich dodatków (za pracę w godzinach nadliczbowych i w święta, premie) i potrąceń, a także ekwiwalentów i odpraw,
 • obsługa zwolnień lekarskich, 
 • przygotowanie listy płac Warszawa i kartotek wynagrodzeń z dodatkowymi informacjami na życzenie Klienta, 
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji miesięcznych, 
 • obsługa korespondencji z ZUS i innymi instytucjami, 
 • sporządzanie kartotek wynagrodzeń i raportów RMUA, 
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od pracowników, 
 • sporządzanie na koniec roku rozliczeń PIT pracowników, 

Doradztwo kadrowo – płacowe Warszawa

Oprócz wymienionych powyżej usług nasze biuro świadczy również doradztwo kadrowo-płacowe. Doradzamy m.in. w wyborze optymalnych rozwiązań z zakresu proponowanych pracownikom umów i we wszelkich, rodzących wątpliwości sprawach kadrowych lub związanych z płacami. 

Świadczymy również usługi księgowe Warszawa. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług firmy z Warszawy i okolic. 

Zadzwoń do nas:

Adres:

ul. Mińska 25 lok 409
Budynek należy do kompleksu SOHO,
03-808 Warszawa

Wyślij wiadomość  Imię i nazwisko

  adres e-mail

  Treść